למה שלא נפתור את הבעיות בעצמנו?

"אין האסור מתיר עצמו מבית האסורים", אומרת המשנה. כאשר המשפחה מתמודדת בפעם הראשונה עם סוגיה כמו השתלבות דור צעיר בבעלות ובניהול, או בניית אמנה משפחתית, אין לה ניסיון קודם בכך. מטרתנו לסייע באתגר הנוכחי, ולתת למשפחה כלים שיאפשרו לה לנהל את האתגרים בעצמה, בעתיד.

למה לפנות לע.מ.י.?

רואה החשבון, עורך הדין ואנשי האמון האחרים של המשפחה, מיומנים בקשת מוגדרת של דפוסי חשיבה ופתרונות. בע.מ.י, אנחנו שואפים להרחיב את זויות ההסתכלות, ומציעים תובנות חדשות וכלים ייחודיים, במטרה לאפשר פתרון בר קיימא. איננו באים במקום עורך הדין והיועץ הותיק והנאמן של המשפחה, אלא עובדים בשיתוף פעולה אתם.