תכנון העתיד של המשפחה ועסקיה

5

עדכון ההון המשפחתי הוא צורך העולה באופן טבעי כאשר נסיבות החיים משתנות: ילדים גדלים ומצטרפים לניהול, עסק פעיל נמכר והופך לנכסים נזילים, .הורים מבקשים להפחית את מעורבותם בניהול היומיומי, הכלכלה משתנה וכלות וחתנים מצטרפים למשפחה. כל אחד מאלו הוא אירוע העשוי לעורר צורך לעדכן את חלוקת התפקידים, את מבנה הבעלות, את מבנה החברות, את חזון השותפות ואת הכללים והמנגנונים שעל פיהם מנוהלת המשפחה. אנחנו מכנים את התהליך הזה "עדכון ההון המשפחתי", והוא מאפשר למשפחה למצוא את הפתרונות הנכונים לה, לתת מקום לשאיפות של הפרט, בלי לפגוע במרקם הכלל-משפחתי, ולאפשר לעסקים להמשיך להתפתח לרווחת כולם.

שתף

תפריט נגישות