תכנון העתיד של המשפחה ועסקיה

עדכון ההון המשפחתי הוא צורך העולה באופן טבעי כאשר נסיבות החיים משתנות: ילדים גדלים ומצטרפים לניהול, עסק פעיל נמכר והופך לנכסים נזילים, .הורים מבקשים להפחית את מעורבותם בניהול היומיומי, הכלכלה משתנה וכלות וחתנים מצטרפים למשפחה. כל אחד מאלו הוא אירוע העשוי לעורר צורך לעדכן את חלוקת התפקידים, את מבנה הבעלות, את מבנה החברות, את חזון […]

בניית אמנה משפחתית

האמנה מגדירה מה חשוב למשפחה בהווה ובעתיד, ומפרטת את הכללים והמנגנונים שבאמצעותם היא רוצה לממש את חזונה. בדרך כלל האמנה מתייחסת למבנה הנכסים, זכויות וחובות הבעלים, זכאות לבעלות, מנגנוני קבלת החלטות, מנגנוני חלוקת כסף, כללים להעסקת בני משפחה ועוד. אבל, כל אמנה היא ייחודית למחבריה. לכן, היא צריכה להיבנות על ידי המשפחה עצמה ולא על […]

הכנת דור צעיר לבעלות וניהול בעסק המשפחתי

לגדול בבית שבו העסק המשפחתי הוא אורח קבוע בארוחה המשפחתית, איננו כשלעצמו הכשרה מספקת לבעלות על העסק, או לניהולו. פרופ' ג'ון וורד, מבכירי היועצים לעסקים משפחתיים בעולם, מציע מסלול הכשרה רב שנים, הכולל לימודים פורמלים והתנסויות מגוונות בתוך העסק המשפחתי ומחוצה לו. בע.מ.י. אנחנו מלוים את צעירי המשפחה במעבר ההדרגתי והארוך מצעירים הנהנים מהשפע שהוריהם […]

סמינרים ותכניות לימוד ייחודיות לדור המשך

משפחות המבינות את גודל האתגר של בניית המשכיות, בוחרות להשקיע בלימוד מגוון הנושאים והכלים הנחוצים לבעלות משותפת של הדור הבא. הן יודעות שחוזים משפטיים, טובים ככל שיהיו, והשקעות פיננסיות מוצלחות, לא יוכלו לשמור על חוסן המשפחה בדור הבא, ללא שותפות של אמון וכבוד הדדי, ומנהיגות מוסכמת. למטרה זו אנחנו יוצרים תכניות לימוד ייחודיות, תפורות על […]

פיתוח היכולת לחיים בשפע

כסף עשוי להיות מנוף רב עצמה לפיתוח אישי, לנתינה לקהילה ולהגשמת משאלות. אך השפע כשלעצמו אינו מבטיח אושר. לא אחת החיים בשפע מלווים גם באשמה, בהסתרה ובשליטה. זהו נושא שיחה טעון ועדין, ומשפחות נמנעות מלהעלות אותו בשיחותיהן. בעולם, היידע בתחום זה הוא חדש, ומתפתח רק בשנים האחרונות. ע.מ.י. הינה חלוצה בתחום זה בישראל. הצוות של […]

פתרון קונפליקטים

אי הסכמות הן חלק בלתי נפרד ממערכת מורכבת ורב מימדית כמו עסק משפחתי. – זהו סוד גלוי! אבל מקורות הקונפליקט ודרכי הביטוי שלו יכולים להיות נפתלים ונסתרים יותר. הפיענוח שלהם מצריך לעיתים לימוד מעמיק של ההסטוריה המשפחתית ומפת ההווה של המערכת המשפחתית-עסקית. אבחון נכון הוא תנאי ראשון והכרחי לפתרון הקונפליקט. אנחנו בע.מ.י. מקבלים את אי […]

הקמת מנגנונים לניהול המשפחה ונכסיה

מנהיגות איננה מתקיימת בואקום! כדי להוביל קדימה מערכת רב-דורית, המחברת יחסי משפחה, עשייה אישית של יחידים, ניהול עסקים ובעלות על רכוש, יש צורך בגופים מנהלים: אסיפה משפחתית, מועצת מנהלים, פורום דור המשך ועוד. ע.מ.י. מלווה את לקוחותיה בהבנת הצורך במנגנוני ניהול, בקבלת החלטה לגבי דרך הפעולה שלהם, ובהקמה והתנעה שלהם.   מועצת מנהלים:  מחקרים מהשנים […]

שידרוג הניהול בעסק המשפחתי

על מנת שהעסק המשפחתי יוכל לצמוח ולהמשיך לספק את הצרכים של המשפחה המתרחבת, נדרשת התפתחות מתמדת בכלי הניהול ורמת המנהלים, בין אם הם מבני המשפחה ובין אם הם מנהלים שכירים. הצוות של ע.מ.י. מעורב בבניית תכניות לפיתוח מנהלים, הגדרת מבנה ארגוני, הקמה והתנעה של הנהלה, וכן ליווי בהכנסת מנכ"ל חיצוני לעסק המשפחתי, לפי החלטת המשפחה.

קבלת החלטה על מכירת העסקה המשפחתי

קבלת החלטה מוסכמת על מכירת עסק משפחתי, תוך שמירה על יחסים טובים בתוך המשפחה, הוא אתגר המצריך ליווי מקצועי. גם משקיעים המחפשים עסקים משפחתיים על סף מכירה, מכירים בערך של חוות דעת מקצועית על הניהול, תרבות החברה והחוסן שלה, במסגרת בדיקת הנאותות שהם מבצעים טרם החלטה. ע.מ.י. עובדת עם חברות משפחתיות ועם משקיעים פוטנציאליים כאחד, […]

סוגיות של חזון ואסטרטגיה של בעלות ומשפחה

ע.מ.י. מקיימת מפגשים בני יום או יומיים, לבעלי העסק ו/או משפחותיהם. באוירה נינוחה, מנותקת מלחצי היומיום, מבררים המשתתפים סוגיות של המשכיות, יחסי בעלים-הנהלה, חזון וערכים למשפחה, וכיווני התפתחות עסקיים. לעיתים קרובות המפגשים מוכיחים עצמם כנקודות מפנה בחיי המשפחה והבעלות, בבחינת "כשאדם יודע לאן הוא רוצה ללכת,משמים מוליכין אותו".

תפריט נגישות