טופס ויתור סודיות

אני____________ת.ז__________ מאשרת כי אני אשתתף בפגישת ייעוץ חד פעמי בתאריך ה-29.4

הייעוץ יעשה על ידי דר' אורניה יפה-ינאי ובו יצפה צוות מרכז "לכל אדם יש שביל" למטרת למידה מקצועית .

ידוע לי כי הצוות מחויב לשמור על סודיות בנוגע לפרטים בהם אחלוק, כמו כן, השתתפותי בייעוץ

וחשיפה מול הצוות הינה מרצוני החופשי .

על החתום:_______________

תפריט נגישות