פתרון קונפליקטים

10

אי הסכמות הן חלק בלתי נפרד ממערכת מורכבת ורב מימדית כמו עסק משפחתי. – זהו סוד גלוי! אבל מקורות הקונפליקט ודרכי הביטוי שלו יכולים להיות נפתלים ונסתרים יותר. הפיענוח שלהם מצריך לעיתים לימוד מעמיק של ההסטוריה המשפחתית ומפת ההווה של המערכת המשפחתית-עסקית. אבחון נכון הוא תנאי ראשון והכרחי לפתרון הקונפליקט. אנחנו בע.מ.י. מקבלים את אי ההסכמות בברכה ועוזרים למשפחה להפוך אותן ממשבר להזדמנות: לרכוש מיומנויות שיחה, לנקות משקעים ומתחים מהעבר ולהבין את מקורות הקונפליקט. מכאן, פתוחה הדרך למציאת פתרונות חדשים ולבנייה של כבוד הדדי והערכה בין השותפים.

שתף

תפריט נגישות