הקמת מנגנונים לניהול המשפחה ונכסיה

8
מנהיגות איננה מתקיימת בואקום! כדי להוביל קדימה מערכת רב-דורית, המחברת יחסי משפחה, עשייה אישית של יחידים, ניהול עסקים ובעלות על רכוש, יש צורך בגופים מנהלים: אסיפה משפחתית, מועצת מנהלים, פורום דור המשך ועוד. ע.מ.י. מלווה את לקוחותיה בהבנת הצורך במנגנוני ניהול, בקבלת החלטה לגבי דרך הפעולה שלהם, ובהקמה והתנעה שלהם.

 

מועצת מנהלים:  מחקרים מהשנים האחרונות מצביעים על כך שעסקים בבעלות משפחית  שלהם דירקטוריון עם דירקטור חיצוני אחד לפחות, מניבים תוצאות עסקיות טובות יותר מאלו הפועלות ללא דירקטוריון.  לע.מ.י. ניסיון באיתור דירקטורים חיצוניים המתאימים לצרכי העסק, וכן בליווי פעילות הדירקטוריון בשלביו הראשונים, לצורך התנעה.
פורום משפחה:  ניהול משפחה רב ענפית ורב דורית מצריך תכנון ויכולות הפקה.  יש למצוא איזון בין שמירת ה"יחד" המשפחתי, למרחב אישי ליחיד ולתאים המשפחתיים הגרעיניים.  חשוב למצוא דרכים להנחלת המורשת המשפחתית לדור הצעיר, ונחוץ לשמוע גם את קולם של אלו שאינם משמיעים אותו, אנו מסייעים למשפחות להקים את הפורום ולנהלו, ובמידת הצורך מסייעים בהפעלתו.
פורום דור המשך:  מפגשים תקופתיים קבועים שנועדו לשמירת התקשורת בין אלו שעובדים בעסק המשפחתי לאלו שאינם עובדים בו, חיזוק המשותף בין בני דודים מענפי משפחה שונים, וביסוס השותפות בתוך הדור הצעיר.  אנו מלווים פורומים אלו, תוך שאנו מקנים לבני המשפחה כלים לנהל אותם בעצמם, ומפחיים הדרגתית את הצורך בליווי חיצוני.

שתף

תפריט נגישות