בניית אמנה משפחתית

4

האמנה מגדירה מה חשוב למשפחה בהווה ובעתיד, ומפרטת את הכללים והמנגנונים שבאמצעותם היא רוצה לממש את חזונה. בדרך כלל האמנה מתייחסת למבנה הנכסים, זכויות וחובות הבעלים, זכאות לבעלות, מנגנוני קבלת החלטות, מנגנוני חלוקת כסף, כללים להעסקת בני משפחה ועוד. אבל, כל אמנה היא ייחודית למחבריה. לכן, היא צריכה להיבנות על ידי המשפחה עצמה ולא על ידי איש מקצוע חיצוני. תהליך יצירת העקרונות וההסכמות הוא המלט שיחזיק את לבנות המסמך. את התהליך הזה אנחנו מנחים, תוך חיזוק יכולות ההידברות וההבנה בין בני המשפחה. התוצאה היא מסמך עקרונות והסכמות, הניתן לתרגום לשפה משפטית. בתהליך זה אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם עורכי דין, מומחי מס ורואי חשבון, על פי בחירת הלקוח.

שתף

תפריט נגישות